maandag 30 april 2018

Een beetje geschiedenis......


Een hembygsgård is een oude boerderij maar ook wel een verzameling van oude tradionele huisjes of huizen meestal in  beheer van een hembygdsförening. De huizen zijn meestal nog in oude staat en veelal ook overeenkomstig met de tijd van gebruik ingericht. Soms is een hembygdsgård wat uitgebreider en heeft het de vorm van een museum. In de zomertijd worden er in dat geval ook oude ambachten uitgeoefend en draagt men daarbij ook de traditionele kleding en wordt er gemusiceerd. Erg leuk om naar toe te gaan en zeker ook voor kinderen een hele beleving. De hembygdsgård is meestal ook de plek waar de traditionele feesten zoals kerst, midsommar maar ook (zie deze blog)  Valborgsmässoafton worden gevierd. Dat is ook het geval in ons dorp. Onze hembygdsgård heet Källebacken.
Het is een verzameling van oude huisjes echter helaas niet in de functie van een museum. Op het terrein van de hembygdsgård staan ook andere huisjes. In het verleden kon je die huisjes huren als een vakantieverblijf en de afgelopen twee jaar heeft het gediend als opvang voor vluchtelingen. Dat is nu allemaal voorbij, die huisjes staan leeg. 
In Zweden zijn ongeveer 1400 hembygdsgårdar met ongeveer 8000 bewaard gebleven gebouwen. 

Het beheer van de hembygdsgård is meestal in handen van een hembygdsförening. Het doel van dergelijke verenigingen is het bewaren en doorgeven van tradities en de folkscultuur. Het karakter van dit soort verenigingen is idieel. Dit soort verenigingen zijn niet specifiek voor het platteland, je vindt ze ook in steden en verstedelijkte gebieden. Hembygdsföreningar (verenigingen) staan veelal midden in de samenleving en worden betrokken in discussies omtrent milieu, samenlevening en ontwikkeling van stedelijke gebieden. Activiteiten op lokaal niveau zijn bijvoorbeeld het geven van lessen in volksdansen,- klederdracht, studieavonden over lokale geschiedenis en informatie over stamboomonderzoek. Al dit soort activiteiten leeft erg, er is veel belangstelling voor zowel onder de lokale bevolking maar ook bij toeristen. 
Interesse voor de volkscultuur en het behoud ervan kwam op in te tijd van de romantiek en in de 19e eeuw werd het bestuderen van de volkskultuur belangrijker geacht. In die tijd ontstonden er openluchtmusea zoals 'Skansen' in Stockholm
Skansen
en 'Kulturen' in Lund. 
Kulturen
Deze openluchtmusea moesten behouden wat in de industrialisering verloren dreigde te gaan. (wiki)

Elke hembygdsförening is zelfstandig en beschikt over veel informatie maar het goede is dat alle informatie die in zo vereniging aanwezig is gebundeld is in één website. Ik ontdekte die site op het fb formum Undenäs en ben er eens op gaan kijken. Het is een site waar een schat aan informatie staat over de geschiedenis van elke streek in Zweden. Die informatie gaat over personen maar ook over ontwikkelingen in een streek en over huizen en gebouwen, wie er gewoond hebben, waartoe ze gediend hebben. 
Dit is de link naar die site Bygdeband.
Deze link toont een foto van ons huis terwijl het in aanbouw is. Ik vind het erg leuk om op een zo'n toegankelijke manier informatie te kunnen vinden over bijvoorbeeld ons huis maar ook over deze streek, en haar bewoners.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten